سلام دوستان در این پست براتون  اسمکدون و راو میگم این بازی یک بازی مرفح است در این  

 

بازی همه کار می توانید بکنید کینگ اف رینگ نام این بازیwwe SmckDown VS RAW 2008 

 وبرای کامپیوتر میباشد

 

شوید و... پیشنهاد می کنم بخرید