سلام.

یک کلیپ رو آماده کردم که یک تخت وسط رینگ قرارداره و ادج و لیتا حرکات جالبی رو انجام میدن.

دانلود