باسلام من بعد از دو ماه دوری به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت بازگشتم.از این به بعد من مسئول بخش کلوب هستم شما می توانید از آن جاسوالاتتان را بپرسید و  بامن ارطبات برقرار کنید.